Training & Workshops

Seven Stars ontwikkelt trainingen en workshops op maat. Daarbij kan worden gedacht aan trainingen voor ICT-professionals, workshops voor opdrachtgevers en competentiegerichte kennisavonden voor freelance ICT-professionals.

Trainingen

Seven Stars is thuis in de nieuwste ontwikkelingen van ICT. Die expertise brengen wij graag over op medewerkers van onze opdrachtgevers. Op basis van het huidige kennisniveau en de gewenste kennis richten wij een (serie) training(en) op maat in. Daarbij houden onze trainers rekening met de werkomgeving, applicaties, bestanden en voertaal van uw organisatie. Ook de locatie, startdatum, duur en groepsgrootte bepalen we in overleg. Ten slotte kan Seven Stars ook ‘on the job’, middels het principe ‘train the trainer’, de gewenste kennis snel binnen de organisatie inbrengen.

Kortom: met Seven Stars trainingen brengt u de kennis van uw medewerkers snel en effectief naar het gewenste niveau.

Workshops

Om ICT toepassingen efficiënt te kunnen gebruiken binnen de organisatie, is het van belang  om de expertise op dit gebied geregeld aan te scherpen. Met dat doel biedt Seven Stars workshops voor opdrachtgevers. Thema’s van workshops kunnen bijvoorbeeld zijn de samenwerking tussen de ICT-afdelingen beheer en projecten binnen een organisatie of het toepassen van de agile-methode voor ICT-projecten. Uiteraard kunnen opdrachtgevers zelf thema’s aandragen en aangeven wat zij met de workshop willen bereiken, zodat Seven Stars de inhoud naar behoefte kan samenstellen.

Kennisavonden

Wij investeren graag in de professionele ontwikkeling van de freelancers die aan Seven Stars zijn verbonden. Daarom worden voor en door freelancers competentiegerichte kennisavonden georganiseerd. Centraal tijdens deze avonden staan netwerken en onderlinge kennisdeling. Freelancers kunnen te allen tijde ideeën of verzoeken voor deze avonden indienen.

Snel naar...