Vaste functies

Rekening houdend met jouw wensen, eisen en verwachtingen, kan Seven Stars je bij opdrachtgevers voorstellen voor interessante vacatures. Maatwerk en een persoonlijke benadering staan daarin voorop; door onze jarenlange ervaring in de arbeidsbemiddeling en ICT weten wij ons te verplaatsen in de cultuur van de opdrachtgever enerzijds en in jouw expertise anderzijds. Zo komt Seven Stars snel tot passende matches. Na het selectieproces kun je in sommige gevallen direct in dienst treden bij de opdrachtgever. Daarnaast is een ‘proeftijd’ mogelijk. Gedurende die periode huurt de opdrachtgever jou via Seven Stars in, waarna eventueel uitzicht bestaat op een (vast) dienstverband bij de opdrachtgever.

Snel naar...