Nieuws

BizTalk BAM Tools

Wat houden de BAM Tools nu precies in? Bij mensen die wel eens met BizTalk hebben gewerkt voor het transformeren en routeren van berichten is die vraag vast wel eens opgekomen. Kunnen ze nuttig zijn in het huidige IT landschap? Kunnen hier alleen BizTalk processen in worden gemonitord?

BAM is de afkorting voor Business Activity Monitoring en is één van de krachtigere tools van het Microsoft Applicatie platform, die helaas niet wereldwijd wordt gebruikt zoals het bedoeld is. De voornaamste redenen hiervoor zijn dat onvoldoende BizTalk ontwikkelaars een goede indruk hebben van wat ze doen en er weinig voorbeelden op internet zijn te vinden.

Een andere reden is dat veel mensen denken dat het alleen gebruikt kan worden door BizTalk ontwikkelaars aangezien de BAM Tools zijn gekoppeld aan BizTalk versies. Hoewel de BAM Tools uitstekend te gebruiken zijn vanuit een BizTalk Server kan BAM ook elke andere applicatie monitoren die gebruik maakt van Windows Communiction Foundation (WCF) of Workflow Foundation (WF) zonder dat er extra code geschreven hoeft te worden. Voor andere .NET applicaties kan de informatie worden aangeleverd door middel van de BAM API.

De BAM Tools maken het mogelijk om de verschillende business processen binnen de organisatie te monitoren. Informatie uit verschillende datastromen wordt opgeslagen en via de BAM Portal of SQL Reports inzichtelijk gemaakt. 

BizTalk Server BAM is opgebouwd rond het concept van een activiteitenmodel. Een business analist kan in Excel middels de BAM plug-in activiteiten opstellen welke gemonitord dienen te worden. Een activiteit is vergelijkbaar met een entiteit in een database en bevat verschillende velden met waardes. Doordat het activiteitenmodel in Excel wordt opgebouwd, kan dit door een business analist worden gedaan die doorgaans de bedrijfsprocessen beter kent dan de technische mensen.

Wanneer de activiteiten zijn gedefinieerd binnen Excel, kunnen ook verschillende views op de activiteiten worden aangemaakt. Een accountmanager zal in andere dingen geïnteresseerd zijn dan een verkoper. 

Wanneer binnen Excel de activiteiten en de views hierop klaar zijn, kunnen deze worden geëxporteerd naar de BAM omgeving. De ontwikkelaar kan daarna configureren waar de data voor de verschillende activiteiten vandaan gaat komen:

- BizTalk applicaties  In een BizTalk project zal de ontwikkelaar de Tracking Profile Editor (TPE) gebruiken om aan te geven hoe de business data opgehaald dient te worden.
- WCF Services  Voor WCF services dient de ontwikkelaar een interceptor configuratie (IC) bestand aan te maken welke aangeeft welke velden van een SOAP bericht opgeslagen dienen te worden in de activiteiten.
- Windows Workflow Foundation (WF) workflow Voor WF workflow zal de ontwikkelaar een IC bestand aan maken waarin staat welke Workflow activiteiten gemonitord dienen te worden door de BAM Tools.
- .NET applicatie Elke .NET applicatie kan informatie wegschrijven naar een BAM activiteit middels de BAM API.

Wanneer dit allemaal is ingericht zal de data uit de verschillende stromen worden opgeslagen en beschikbaar worden gemaakt binnen de BAM. Naast het monitoren kunnen er ook alerts worden ingesteld. Een alert zal worden getriggerd wanneer de opgegeven condities waar zijn. Indien de alert is getriggerd kan er een e-mail worden verstuurd naar een persoon of een bestand worden aangemaakt.
Indien er een bestand wordt aangemaakt, zou deze ook middels een BizTalk applicatie verwerkt kunnen worden. Hierdoor kan op het business proces worden ingebroken om bijvoorbeeld een handmatige actie te realiseren.

Conclusie
Hoewel dit artikel redelijk beknopt is, hoop ik  mensen getriggerd te hebben om eens wat dieper in de BAM Tools te duiken. Ze zijn wat mij betreft een welkome aanvulling voor de meeste organisaties. Te vaak wordt bij processen alleen technisch in de gaten gehouden of de werking juist is. Daarnaast zijn er geen aanvullende licentiekosten indien er al gebruik wordt gemaakt van Microsoft BizTalk Server.

Christiaan Westerhof, Microsoft Certified BizTalk Developer - Seven Stars
Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem gerust contact met ons op. Seven Stars helpt u graag verder om de voordelen van deze tool optimaal te benutten binnen uw organisatie.

Snel naar...