Nieuws

De modelovereenkomst is er!

We hebben goed nieuws! Als lid van de brancheorganisatie Bovib kunnen we melden dat de door hen voorgelegde modelovereenkomst per 9 december jl. de goedkeuring heeft verkregen van de Belastingdienst. Bij de wet DBA draait het om het wel of niet bestaan van een (indirecte) arbeidsrelatie met de ZZP’ers. Hierbij spelen drie elementen een rol: loon, arbeid en gezag. Ontbreekt één van die elementen, dan is er simpelweg geen arbeidsrelatie.

De vraag is dus: welke van de drie valt er af in de nieuwe afspraken in de driehoeksverhouding klant, ZZP’er en intermediair zoals vastgelegd in de modelovereenkomst. Aangezien het element loon uiteraard zelden zal ontbreken, richt de modelovereenkomst van tussenkomst van de Bovib zich op de andere elementen arbeid en gezag.

In onze Greenpaper vertellen we je er graag meer over en hier kun je ook de link vinden naar de goedgekeurde modelovereenkomst.

Heb je vragen, neem gerust contact met ons op.

Snel naar...