Nieuws

Vrijheid belangrijkste reden om freelancer te worden

Freelancer zijn heeft tal van voordelen. Zo heb je als freelancer relatief veel invloed op het soort werk dat je doet, werk je voor gevarieerde opdrachtgevers, heb je invloed op je inkomen en heb je een zekere mate van vrijheid. Stuk voor stuk positieve punten, maar wat is nu de belangrijkste reden om freelancer te worden? Wij hielden een klein onderzoek onder de door Seven Stars ingezette freelancers. Wat vinden zij het belangrijkst?

Het antwoord op deze vraag is verrassend eenduidig.  Als de deelnemers explicitiet gevraagd wordt naar de belangrijkste reden voor hun freelanceschap, noemt het grote merendeel (maar liefst 78%) van de deelnemers vrijheid als de belangrijkste reden om te freelancen. Slechts een klein deel kiest het hebben van meer invloed op het soort werk (11%), of een andere reden als voornaamste reden.  

undefined

Naast de vraag naar de belangrijkste reden om te freelancen, vroegen wij de deelnemers om een aantal mogelijke redenen in volgorde van belangrijkheid te zetten. Op basis van de gemiddelde beoordeling door de deelnemers is een ranglijst opgesteld (figuur 2). Hieruit blijkt dat vrijheid niet alleen door de meeste mensen wordt genoemd als belangrijkste reden, maar ook gemiddeld genomen de voornaamste reden is. Daarnaast is het hebben van invloed op het soort werk dat ze doen belangrijk voor de deelnemers. Afwisseling in het werk volgt op de derde plek en wordt dus als redelijk belangrijk gezien, terwijl we geld terugvinden op de vierde plek. De doorgroeimogelijkheden die het freelanceschap oplevert, worden als minder belangrijk ervaren. Deze vinden we terug op plaats vijf. Een eventuele grotere kans op werk wordt relatief als minst belangrijk gezien.undefined

Het is dus duidelijk dat vrijheid het allerbelangrijkst is. En eigenlijk is dat niet verrassend. Vrijheid is een essentieel onderdeel van het leven als freelancer: vrijheid om te kiezen voor een bepaalde opdracht, vrijheid in het bepalen van je tarief, vrijheid om te kiezen voor een bepaalde opdrachtgever, vrijheid in je agenda, enzovoorts. Niet voor niets is de term freelance (free-lance, letterlijk vertaald “vrije lans”) van oorsprong een omschrijving van een middeleeuwse huursoldaat: iemand zonder vaste meester die naar believen zijn diensten aanbood aan verschillende partijen en vrij was om te gaan en staan waar hij wilde. En hoewel er veel veranderd is sindsdien, is díe vrijheid er vandaag de dag dus nog steeds.  

Snel naar...